Основната дейност на фирма „ ТАРА КАР” ООД е комплексно сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили и продажба на резервни части.

От създаването на фирмата през 2001г. до днес основните ни цели са свързани с изграждането на модерна и добре обзаведена база, която в последствие да създаде възможност за бърз, качествен и ценово ориентиран процес на обслужване на клиентите.

От 2010 г. усилията на екипа ни са фокусирани върху корпоративни и индивидуални клиентски програми, които да отговорят на новите пазарни условия и бизнес очаквания. След проведени от 2010г. до 2016г. конкурси по ЗОП , фирма „ТАРА КАР” е избрана за партньор при поддържане на транспортната техника на държавни организации и институции, като: Министерство на отбраната, ДА ДРВВЗ, НЗОК, НАП София град, ЦГМ, Комендатство – МО, Министерство на образованието,младецта и науката, ДНСК, ДФ”Земеделие”, Народно събрание, Министерство на регионалното развитие,ИАРА, КЗД,ДКСИ, Военна полиция, както и корпоративни клиенти, като „Софийска вода” АД, Министерство на Финансите „Топливо” АД, САБ и други. Въз основа на сключените договори със застрахователните дружества ЗПАД “ДЗИ-ОЗ” ,ЗАД “ОЗК - Застраховане”АД , „Дженерали застраховане” АД в автосервиза се възстановяват катастрофирали автомобили, застраховани към същите, а и към всички останали застрахователни компании.

При нас работят отлични специалисти в авторемонтите дейности, с техническо образование и дългогодишен опит в областта.

За качеството гарантираме със строг контрол, който се упражнява лично от управителя на сервиза – инженер със специалност “Двигатели с вътрешно горене“.

В момента в дружеството е извършен анализ на съществуващата организация на работа в сервиза и е разработена и внедрена система по управление на качеството в производствената и търговска дейност на база международните стандарти от групата на ISO – 9000. През 2016 г . фирмата е ресертифицирана по този стандарт с нов период от 3 години.


Свободни работни места
© Copyright 2017 www.tara-car.com by Cvetomir Chetashki